susanne@4happinezz.com

06 - 113 51 325

Inhouds-/ ervaringsdeskundige

Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Het is geweld wat plaatsvindt in de huiselijke kring en wordt door iemand uit de privésfeer gepleegd. Het komt voor in alle lagen van de bevolking en de impact op alle betrokkenen is groot. Jaarlijks zijn ca. 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling en bij 51% van de vrouwen die zijn omgebracht, is de vermoedelijke dader de (ex-)partner. Deze cijfers zijn al vele jaren zo hoog.

Er kan sprake zijn van fysiek, seksueel of psychisch geweld. Veelal is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Helaas heerst er nog altijd een groot taboe op het onderwerp en is de schaamte groot waardoor er nog niet voldoende over kan worden gesproken.

Maar wat is ervaringsdeskundigheid nu eigenlijk? Ervaringsdeskundigheid is het hebben van ervaring en collectieve kennis. Om deze vaardigheden vervolgens deskundig en professioneel over te kunnen dragen in diverse rollen en op diverse gebieden.