Professioneel ervaringsdeskundige
Huiselijk geweld en kindermishandeling

Professioneel ervaringsdeskundige
Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem. Het is geweld wat plaatsvindt in de huiselijke kring en wordt door iemand uit de privésfeer gepleegd. Het komt voor in alle lagen van de bevolking en de impact op alle betrokkenen is groot. Jaarlijks zijn ca. 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling en bij 51% van de vrouwen die zijn omgebracht, is de vermoedelijke dader de (ex-)partner. Deze cijfers zijn al vele jaren zo hoog.

Er kan sprake zijn van fysiek, seksueel of psychisch geweld. Veelal is er sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Helaas heerst er nog altijd een groot taboe op het onderwerp en is de schaamte groot waardoor er nog niet voldoende over kan worden gesproken.

Maar wat is ervaringsdeskundigheid nu eigenlijk? Ervaringsdeskundigheid is het hebben van ervaring en collectieve kennis. Om deze vaardigheden vervolgens deskundig en professioneel over te kunnen dragen in diverse rollen en op diverse gebieden.

Wat doe ik

Als professioneel ervaringsdeskundige ben ik op verschillende terreinen werkzaam zoals hiernaast omschreven.

Dit doe ik voor zowel professionals zoals:

 • gemeenten
 • overheid
 • instanties als politie, Veilig Thuis, ect.
 • scholen
 • onderzoeksbureau’s

Daarnaast begeleid ik ook betrokkenen in hun traject. Ook hierin kunnen verschillende paden worden bewandeld.

 • Beleidsontwikkeling en verbetering van het bestaande beleid
 • Bewustwording creëeren
 • Voorlichting en advies geven
 • Onderzoek
 • Inspireren
 • Hulp-, dienst-, steun- en hoopverlening
 • Belangenbehartiging 
 • Lotgenotencontact
 • Kortom alle denkbare taken

Professionals

Als professioneel inhouds-/ervaringsdeskundige kan ik een belangrijke brugfunctie vervullen. Zowel vanuit betrokkenen naar de professional als omgekeerd. Daarnaast ben ik toegerust om te letten op de behoeften van alle betrokkenen.

Relaties

In de afgelopen jaren heb ik al veel mooie en uiteenlopende opdrachten mogen uitvoeren voor veel gemeenten, organisaties en instanties. Voor vele van hen heb ik diverse opdrachten mogen uitvoeren. Wilt u zien met wie ik heb samengewerkt? 

Media

De media weet mij veelal te vinden om te praten over diverse onderwerpen. Zo word ik met regelmaat gebeld door radio en televisieprogramma’s voor informatie of om mee te denken. Op deze pagina vindt u een aantal zaken waaraan ik heb meegewerkt.

Over mij

Ik ben Susanne Slikkerveer, professioneel inhouds-/ ervaringsdeskundige Huiselijk Geweld & Kindermishandeling.

Na mijn eigen ervaringen met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling was mijn wens iets te kunnen betekenen voor anderen die hiermee te maken hebben en helpen het beleid aan te laten sluiten bij wat betrokkenen nodig hebben.

Na vele trainingen en mijn persoonlijke ervaringen bij instanties en een stichting heb ik besloten mijn eigen bedrijf op te richten.

Mijn wens is om over een aantal jaren de cijfers van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te zien dalen door o.a. de inzet van ervaringsdeskundigen op de diverse gebieden, de ervaringen van betrokkenen en een betere samenwerking tussen de verschillende samenwerkingspartners.

Heeft u vragen, of wilt u mijn expertises inzetten, neem dan contact met mij op.