susanne@4happinezz.com

06 - 113 51 325

Relaties


Gemeenten, organisaties & instanties waar ik o.a. voor werk

GHNT

Landelijk actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis

Spiegelgroep ervaringsdeskundige
Regio Gooi en Vechtstreek

Diverse projecten;

Klankbordgroep ervaringsdeskundige

Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Advies in diverse werkgroepen en projecten

Gemeente Haarlemmermeer

Diverse projecten;

Bewustwording medewerkers creƫeren

Inzetten ervaringsdeskundigheid bij ketenpartners

Voorlichting

Publiekscampagne


Diverse projecten

Diverse gemeenten en provincies

Regioplan

Samenwerkingsverband Unita

Diverse scholen

Veilig Thuis

Verwey Jonker Instituut

Blijf veilig na de opvang

Augeo Foundation