susanne@4happinezz.com

06 - 113 51 325

Diensten


Waarbij kunnen mijn expertises worden ingezet

Binnen iedere gemeenten, organisatie en/of instantie kan ik worden ingezet voor bv.:

  • Beleidsontwikkeling en/of -verbetering;
  • Lotgenotencontact;
  • Belangenbehartiging/agendering;
  • Voorlichting en advies;
  • Hulp-, dienst- en steunverlening;
  • Onderzoek;
  • Bewustwording, maatschappelijke urgentie en inspiratie.

U kunt hierbij ook denken aan projectontwikkelaar en/of projectleiderschap om het op te zetten, in te bedden en over te dragen.

Op dit moment voer ik diverse projecten uit voor verschillende gemeenten, organisaties en instanties.

Ik ga graag samen met u kijken hoe we de aanpak van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling in uw gemeenten of instantie kunnen verbeteren.

Naast bovenstaande heb ik ook een aantal producten die ik aan kan bieden:

Lotgenotencontact

Een volledige dag georganiseerd met workshops waarin wij de betrokkenen van informatie willen voorzien over diverse onderwerpen (zoals o.a. juridisch, hun herstel). Daarnaast ontmoeten lotgenoten elkaar hier waardoor zij met elkaar in gesprek kunnen en zo steun bij elkaar kunnen vinden.

Empowerment training

Tijdens deze training nemen wij in een aantal weken diverse onderwerpen door die betrokkenen verder helpen in hun herstel. Daarnaast zorgt deze training ervoor dat betrokkenen weer in hun eigen kracht komen te staan.